ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، دی ۲۸، ۱۳۸۸
يعنی دلم ميخواد از يکی از اين گربه مرده هايی که وسط خيابون پاچيده شدن کف آسفالت، بپرسم آخه کس خل اون ور خيابون چی داشت که اينور خيابون نداشت؟!
2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
آخخخخیییییییییی نگو که دلم میسوزه
من تو ایران خیلی گربه دیدم بیچارهها بیزبانتر از آدمها.....................

Blogger اعترافات said...
پنج -شیش ساعته اینجام..با یه لبخند مداوم..گاهی هم قهقهه.. امااین یکی با همه فرق داشت..لبخندم محو شد..چند ثانیه خیره شدم به جمله..دلم سوخت ..نه واسه گربه..واسه خیلی آدما از جمله خودم
اون ور خيابون چی داشت که اينور خيابون نداشت؟!
اون ور خيابون چی داشت که اينور خيابون نداشت؟!
اون ور خيابون چی داشت که اينور خيابون نداشت؟!