ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۸
انگار زندگی يه دکمه ON و OFF واسه دلتنگ شدنام، بد حال شدنام، خل زدنام گذاشته. فقط بديش اينه که OFFاش دست خودمه، ONاش نه...