ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۸
practical philosophy 28
تو دنیای امروز کارکرد رسانه، نشون دادن عمق هیچ فاجعه ای نیس. رسالت رسانه اینه که عمیق ترین فجایعو جوری نشون بده که بین این سریال و اون مسابقه بشه گنجوندش، مانع هضم غذای من و تو هم نشه.