ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۸
"your download will begin in a few seconds".
خلاصه زندگيم يه همچه چيزيه.
2 Comments:
البز حال میکنم پست هایی رو که هیچ که کامنت نزاشته بزارم... منظورم کامنته ... ای حال میده عینه بکارت می مونه پتیاره ! باور نداری خودت تست ش کن

کل زندگی من خلاصه شده در
Completing 99.9%