ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۸
ببين تو ميتونی هر نظری، هر جور نظر چرندی داشته باشی. ولی من حق مخالفت نکردن رو واسه خودم محفوظ ميدونم.
10 Comments:
Anonymous ميترا said...
تاحالا فكر كردي واسه چي مي نويسي ؟ البرز !با توجه به پروفايلت و كتاب هايي كه خوندي اصلاً نمي تونم تورو اونجور كه تو وبلاگت هستي تصور كنم!يعني تو قطعاً آدم خيلي عميقي هستي اما نمي خواي اينطور نشون بدي ...مي دونم!پنهون مي كني خودت و پشت اين ديفالت

Anonymous ميترا said...
البته اصلاً قصد ك...ل...وخ...م...واينا ندارم !و ك...شعر هم برات نگفتم ،بفهم اينو كلاً

Anonymous ميترا said...
البته اصلاً قصد ك...ل...وخ...م...واينا ندارم !و ك...شعر هم برات نگفتم ،بفهم اينو كلاً

Anonymous من said...
دمت گرم كخ شبهاي روشنو دوس داري

va hamintor "Catcher in the Rye"

Anonymous من said...
اين " كه" بودا

Anonymous ناشناس said...
Kos khol.

Blogger Farhood Online said...
هستم اينو اساسی

Blogger Absi said...
نمیدونم شاید دارم اشتباه میکنم ..ولی احساس میکنم نویسنده تغییر کرده...بعد از سه سال دیگه اینقدر و میفهمم

Anonymous مجتبی said...
درود.

بله ....بله....سخنان شما متین است.


شاد باشی.

Anonymous ناشناس said...
اون مخالفت کردن نبود احیانا؟