ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، اسفند ۲۳، ۱۳۸۸
"خدايان شب را برای عشق بازی و روز را برای خواب آفريدند."
- هرکول


"خدايان شب را برای گودر گردی و روز را برای خرحمّالی آفريدند. خواب هم سرش را بخورد."
- امام البرز کون سياه
5 Comments:
Anonymous par said...
he!khub bud!

Anonymous ميترا said...
اخ! البرز خيلي خوب بود ، ايني مني مي فهمم كه الآن خيلي عصباني و ناراحت بودم و خوندن همين هم برام دنيايي بود !
نگو دارم خ...ماليتو مي كنما

جسارتاً اسم وبلاگ بنده "یه آدم معمولی" هستش.

-آرنولد

Anonymous ويدا said...
دقيقا :(

Anonymous ناشناس said...
emam alborze koonpare!