ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۸
به عمرم نشسته نشاشيدم، اونوقت تا ميگم ميرم مشهد همه ميگن التماس دعا! مملکته داريم؟!
11 Comments:
Anonymous ناشناس said...
Emtehan kon. Kheyli hal mide.

ملت مان بی نظیر اند همه !

Anonymous شازه said...
ببخشید برادر من شما رو توی پایگاه بسیج محل ندیدم !!!؟؟

Blogger بی ثبات said...
اونایی که می گن التماس دعا خیلی تنبلن
جوابشونم اینه:
هم بکشین و خودتون دعا کنید.
آقا حالا که میری مشهد
التماس دعا...
:دی

Anonymous سارا said...
چه شکلی شاشیدی پس؟

Anonymous میترا said...
خودتو ناراحت نکن !مبادا تو فرم شا...تأثیر بذاره!
هوی ی ی !بازم داری میگی کُ...خُل که؟!

Anonymous ممل said...
آقا بجای ما هم یه دستی به زری برسون (دیکته اش همینه دیگه؟)

Blogger سی said...
khob mashhad miri melat chize dige balad nistan

پس وقتی دعا می کنی هم سرت رو پایین بگیر

Anonymous ناشناس said...
یره، قنبل
چه ربطی دره
ملت هر جور مه خن بگن
التماس دوعا
تو هم هر جور مه خی بشاش به اعتقاد مردم
نشسته یا سر پا
فرقی نمکنه
تو فکر کردی اونا که نشسته می شاشن وقتی مرن مشهد برات دعا مکنن
زرشک
بجای مویم زریه ببوس

Blogger مریمی said...
عوضش من تو اون مدتی که مشد بودم همچی تمام قد چسبیدم به ضریح و به جا همه شون دعا کردم. اونم نه یه بار. سه چار بار. جوری که ضریحه دیگه حال نمونده بود واسه ش.
:D