ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۹
تو اين shared ها دنبال من نگرد. دنبال هيشکی نگرد. اين من نيستم. اين چيزيه که ميخوام چار تا احمق مثل تو خيال کنن هستم...
7 Comments:
Anonymous فرناز said...
اي ول بابا

Anonymous ميترا said...
آره البرز ، كل داستان همينه تو اين دنياي مجازيه گه تر از اون بيرون !

Blogger مریمی said...
: ))
مخصوصا وقتی راجع به کونیا مینویسی و بعد میان مینویسن خاک بر سر عقده ایت و اینا

Blogger انونیموس said...
من اون گهی که تو فکر می کنی نیستم. یه گهی هستم برای خودم
مجازی و واقعی هم نداره. همینه که هست

هستی

Blogger saayooo said...
منم میگم هستی. یعنی باش. اینهمه شباهتی که در انتخاب شیردهات داری باهام تصادفی یا از الکی نمیشه باشه. نه داداش... هرجور حساب میکنم هستی

Anonymous نیلو said...
ینی می خوای باشیش؟