ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۹
گودر رسماً شده شبيه اين ديد و بازديدای عيد. ميری ميبينی کلّاً يه جماعتی نشستن همه دست جمعی دپ زدن تو بلاگاشون يا تو نوتای گودرشون، بعد اين ميره تو نوت دپ زده ی اون يکی يه کامنت تيريپ درکت ميکنم و اينا ميده، بعد اين مياد پای پست اين بازديدشو پس ميده تيريپ اشک و خون قاطی... خو جمع کنين همتون برين يه دشتی صحرايی چيزی انقد بزنين سر و سينه تون خسته شين برگردين بخوابين ديگه!
7 Comments:
Anonymous نسرین said...
ای البرز جان!ما ادما تا دم مرگ تشنه ی توجه هستیم..مجاز و غیر مجاز نداره که

این دنیای تخمی را باید تحمل کرد..مثل داروی تلخی که مادر به لطائف الحیل به کودک میخوراند..گاهی شربتی خنک که عجیب طعمش عوض می شود! ............خلاصه دوست من باید هرکس راه خودشو واسه مدارا کردن با زندگی و مرگ پیدا کنه

Blogger Er said...
درکت میکنم.....ا

Anonymous ناشناس said...
منم ترکت میکنم...!

Anonymous امین said...
:))

Anonymous ناشناس said...
kheily khandast ....osulan neveshtehat bahal o ina...

Anonymous ناشناس said...
kheily khandast ....osulan neveshtehat bahal o ina...

Anonymous نیلو said...
خب آقا حساب کنید یکی مرگش همین باشه که هیچ گهی نتونه بخوره .. دیگه اینجا بالاش نیاره میاد میکونه غیرمجازی کاملا تومون!