ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۹
practical philosophy 34
اثبات گناهکار بودن دنيا، از اثبات بی گناهی خودتان ساده تر است.
6 Comments:
Blogger تفنگ بازی said...
امام البرز کون سیاهشو یادت رفت

Anonymous شب said...
دنیا گناهکاره ولی مجرم ما میشیم

Anonymous A.l.i.r.e.z.A said...
احسنت

Anonymous Arsalan said...
معلومه
!!!
چون کلا ما گشادیم
همیشه همین کارو می کنیم!

Anonymous ناشناس said...
جانا سخن از زبان ما مي گويي

Anonymous ناشناس said...
yeehhh....we blame others and ignore ourselves,thought the world is fucking shit too...