ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۸۹
گويا فيل بوديم، فيل تر هم شديم. مشکلی نيس. فعلاً همينجا مينويسم. فيد ديفال که هست، تو گودر بخونيدش. کس خوار هرچی فيلترچی.
4 Comments:
Anonymous رها.د said...
دمت گرم !منكه بازم ميام ميخونم ديفالو
بيا اينورا

Anonymous ناشناس said...
mundam in poste por mohtavaro az je jahat barrasi konam cm bezarm

Anonymous A.l.i.r.e.z.A said...
بر پدر پدرسگشون لعنت...
هم توی گودر می خونمت هم اینجا عزیزم

Anonymous ناشناس said...
injooorias dge