ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۹
وصف العیش
رفتم کفش بخرم، يارو تو مغازه اش از اين بيکينی ها آويزون کرده بود. بش ميگم آقا اينا رو خوردی پوستشونو آويزون کردی دل ما رو آب کنی؟
3 Comments:
از کی تا حالا تو مغازه کفش فروشی از این چیزای دل اب کنی اویزون می کنن؟؟؟؟؟

Anonymous rampole said...
مغالطه ای شد . . .
گفتی :"رفتم کفش بخرم، يارو تو مغازه اش از اين بيکينی ها آويزون کرده بود...."
یعنی دقیقاً از کدوم "بیکینی ها"؟

Anonymous آرمان دولامارتین said...
!از همونا دیگه