ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۹
زود صميمی شدن من با بقيه صرفاً واسه اينه که وقتی ميخوان بيان خونه مون ديگه مجبور نباشم اتاقمو مرتّب کنم.
5 Comments:
Anonymous Sama said...
To aLiyi Pesar!:))

Anonymous اسپیرال said...
هدف پاک و مقدسیه به هر حال

Blogger Ravi said...
ايول

Blogger - said...
حالا صمیمی نباشی باید مرتب کنی اتاقتو ینی؟

Anonymous پزرائیل said...
و هان تو ای البرز !!!
هم اکنون از خداوند باری تعالی به تو ابلاغ میکنم سری به وبلاگ آن دختر که بسیار غمگین است بزن

قربان تو

پزرائیل