ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۹
ترشی فلفل
خدايا تو که واسه دهنمون آستر گذاشتی واسه خوردنش، سولاخ کونمونم آستر ميکردی واسه پس دادنش ديگه!
2 Comments:
Anonymous یکـ عدد دختر said...
پس دادنش اصلن هم سخت نیست
احتمالن مال شما زیادی حساسه

Anonymous دراي كافس said...
به مسئله ي فلسفي مهمي اشاره كردي