ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۹
از این حرفا
"...گاهی وقتا يه دروغی ميگی تابلو. دلت نميخواد به روت بيارن که دروغ گفتی. حالا اين وسط يکی مياد تيريپ با من راحت باش راستشو بگو و ما که با هم از اين حرفا نداريم و اينا... خوب بابا من دقيقاً دلم ميخواد با هم از اين حرفا داشته باشيم!"

- يه دوست