ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۹
the grass was greener... 5
بچه بودم عادت داشتم شبا بيدار بمونم راديو گوش بدم کتاب بخونم. اونوقتا راه شب پنجشنبه ها رو منوچهر نوذری اجرا ميکرد با عليرضا جاويدنيا. يه قسمتی داشت در مورد وقايع عجيب غريب و از اين تيريپای بشقاب پرنده و مثلّث برمودا و اينا. بعد من اينا رو هم همون موقع گوش ميدادم، هم يه نوار پکيده داشتم روش ضبط ميکردمشون. باز فرداشم که دوباره گوش ميدادم از نو قشنگ خايه فنگ ميشدم!
خواستم بگم يعنی يه همچه کس خلی بودم اون زمون...
3 Comments:
Anonymous ناشناس said...
هنوزم هستی ...

Anonymous ناشناس said...
مطمئنی میترا خواهر ناتنیت نیست؟

Anonymous آشغال said...
ولی حال میداد...من دیگه خداییش ضبط نمیکردم..تو یه دو درجه ای از ما ک.سخل تری (یا بودی)..احسنتم