ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۹
I have a dream
وقتی بچه ای، هی خيال ميبافی ميگی بزرگ که شدم فلان ميشم بهمان ميشم. بعد هرچی بزرگتر ميشی، دايره ی چيزايی که ميتونی بشی محدود تر ميشه. دندونتو پر ميکنی، ديگه نميتونی خلبان شی. بيس شيش سال بيس هف سالت ميشه، ديگه نميتونی فوتباليست شی. بگير برو همين جور تا ته...

من از بچگی آرزوم بود بزرگ که شدم يه هارلی ديويدسون بخرم بشينم روش اين شکلی تکيه بدم، باهاش برم تو جادّه برونم. ولی کم کم سنّم که رفت بالا، گفتم ديگه از من گذشته... ضايع اس آدم خرس گنده مثل اين جوجه جوونا بشينه پشت هارلی.
حالا چند شب پيش داشت يه برنامه ای پخش ميکرد VOA، ميگفت ميانگين سن هارلی سوار ها شده چل و شيش سال. انقدر خوشحال شدم! هنوز يه آرزو مونده واسم که واسه رسيدن بهش بيش از اندازه پير نباشم.
5 Comments:
Blogger bashar said...
46 سال؟
تو که 64 سالته!

یعنی فکر میکنی تاقبل 46 سالگی می تونی از اونا سوار شی؟؟؟؟؟؟

Anonymous آرمان دولامارتین said...
پارک بادی هم از اون آرزوها بود که فکر می کردم از من گذشته ولی پارک بادی بزرگسالان برآورده اش کرد!

Anonymous Tyler said...
بجمب هارلی در حال ورشکستگیه
در ضمن فقط رد نکهای پیر هارلی سوار میشن دیگه انتخاب با خودته
راستی اینم بگم که با وبلاگت خیلی حال میکنم

Anonymous Lily said...
bayad redneck ham bashi ke savare una beshi akhe ...