ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، مهر ۱۲، ۱۳۸۹
- به به سلام! خوشگلا چطورن؟
- خوبن خوبن [همراه با عشوه شتری]
- خودت چطوری؟
- کوفت!
2 Comments:
Anonymous خاله سوسکه said...
:))خیلی خنده بود

Anonymous Maryam said...
واي چقدر خنديدم
از دست تو البرز