ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۹
- گاييدی ما رو!
- اختيار دارين. انجام وظيفه اس.
2 Comments:
Anonymous Tyler said...
خواهش میکنم. گاییدن از خودتونه :دی

Anonymous ناشناس said...
اختیار دارید شومبول ما دست شماست