ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۹
يه بار شب تاسوعا رفتيم عرق بخريم از يه بابايی، طرف گفت محرّمه نميفروشم. ولی اگه 4 تا يا بيشتر بخواين، ميفروشم.
ازش خوشم اومد. شايد مسلمون سفت و سختی نبود، ولی دست کم اگه آخرتشو ميفروخت، دنياشو آباد ميکرد.
3 Comments:
Blogger SnowNotes said...
با ۴تا یا بیشتر یعنی دیگه دنیاش آباد می‌شد؟
راستی چرا از همشهری‌های ارمنی عرق نمی‌گیری؟

عرقو برای افطار میخواستی دیگه؟

Anonymous ناشناس said...
به من میگفت آبجو میفروشم اما ویسکی نه...مثکه بین درصد الکلو قیر یه نسبتی پیدا شده
ضمنا میخوای یه کمپین را بندازیم واسه دیفال 3.کونی شدیم از بس با فیلتر شکن اومدیم اینجا