ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۹
با شما آيندگانم
به بچهه داشتم ميگفتم آره ايران شبيه يه گربه اس و اينا، همچين عاقل اندر سفيه نگام کرد از خجالت آب شدم جلو جماعت.
يادم نبود نسل اينا از داريوش جغرافيا ياد نگرفته.
2 Comments:
خداییشم شبیه گربه نیست

لووووووووووووول

داریوش گولمون زد

Blogger bashar said...
شبیه گربس تو نگاه اول ولی هر وقت میخواستم بکشمش میگفتم چه گربه ای اینجوریه؟