ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، آبان ۰۱، ۱۳۸۹
اينا انگشتای من نيسّن.
اينا انگشتای من نيسّن.
اينا انگشتای من نيسّن.
اينا انگشتای من نيسّن.
اينا انگشتای من نيسّن.
اينا انگشتای من نيسّن.
اينا انگشتای من نيسّن.
8 Comments:
Anonymous jessie said...
Ya abar farzl chi shoddee

Anonymous ممد " انویینگ " said...
از ویتنام برگشتی...

Blogger تفنگ بازی said...
در صورت بروز مشکلات روانی به بلاگ من مراجعه کنید

Anonymous Tyler Durden said...
Ba Blog et khiliii hal kardam , alan daram hame archive eto mikhoonam

"All the ways you wish you could be, that's me. I look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck, I am smart, capable, and most importantly, I am free in all the ways that you are not. "
TD

Anonymous پیام said...
آره دیگه ، اینا انگشتای یک نفر دیگه هستن که رفتن تو کونت

Anonymous z said...
ghose nakhor, in maa nistim che berese be angoshtamoon

Blogger بهاره.م said...
چیتن پَ؟

Anonymous ناشناس said...
دکس برداشتی؟