ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، آذر ۰۱، ۱۳۸۹
- سکس پوزيشن مورد علاقه ات چيه؟
+ 96
- اين ديگه چه جوريه؟!
+ هيچی. کونمونو ميکنيم به هم ميخوابيم.
7 Comments:
Anonymous زنجبیل said...
معرکهههههه بود

Anonymous لیا said...
در مراحل تخمی رابطه کاملاً همین پوزیشن رعایت میشه... خوبی ! خوبی تو!

Blogger بهاره.م said...
;)))))))) ay valll!!

Anonymous ناشناس said...
قبل ازدواج : . لب رو لب د ببوس

دوران عقد: کير تو کس د بکن

بعد ازدواج : کون به کون د بگوز

Anonymous ناشناس said...
دریا خندید
در دور دست،
دندان‌هایش کف و
لب‌هایش آسمان.
ــ تو چه می‌فروشی
دختر غمگین سینه عریان؟
ــ من آب دریاها را
می‌فروشم، آقا.
ــ پسر سیاه، قاتی ِ خونت
چی داری؟
ــ آب دریاها را
دارم، آقا.
ــ این اشک‌های شور
از کجا می‌آید، مادر؟
ــ آب دریاها را من
گریه می‌کنم، آقا.
ــ دل من و این تلخی بی‌نهایت
سرچشمه‌اش کجاست؟
ــ آب دریاها
سخت تلخ است، آقا.
دریا خندید
در دوردست،
دندان‌هایش کف و
لب‌هایش آسمان.

Anonymous ناشناس said...
sag to rohet bache hahahahahaha

Anonymous راد said...
من دلیلِ گذاشتن این شعری که از دریا و آب دریا هست رو نمیفهمم.یا من کوس خل ام یا این شاعر