ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۹
ویکی لیکس
آقا قربون دستتون يه جوونمرد پيدا شه نيگا کنه تو اين اسناد ويکی ليکس ببينه اون که ديشب تو ماشين چُسيد کی بود؟
ميخوام اعاده ی حيثيت کنم.
2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
آه مارسیا.
می خواهم زیبایی بلند طلای ات
تدریس شود در دبیرستان
این طور بجه ها یاد می گیرند که خدا
مثل موسیقی توی پوست زندگی می کند
و صدایی دارد مثل یک پیانوی معرکه
دوست دارم کارنامه های دبیرستان
شبیه این باشد:
بازی کردن با چیز های شیشه ای لطیف
20
جادوی کامپیوتر
20
نامه نوشتن به آن ها که عاشق شان هستی
20
تحقیق درباره ی ماهی
20
زیبایی بلند طلایی مارسیا
20+!

Anonymous یک عدد دختر said...
خیلی دلتم بخواد که ماشینتو مفتکی گرم کرده....فکرشو کن