ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۸۹
در زندگی زخم هايی...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نيست. در زندگی فقط خنجر هايی هست.
1 Comments:
Anonymous tima said...
aay goftyy