ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۹
فک کن تو دیار غربت نظافتچی توالت عمومی باشی، صب تا شب عن و گه پاک کنی، تازه نومزدتم باهات قهر کرده باشه، مجبور باشی نيم ساعت پشت تلفن هی بهش با اون لهجه ی لری غليظت بگی به خدا شوخی کردم! به اين محرّم قسم شوخی کردم! به جان خودت شوخی کردم!

ای من بميرم واست آقای نظافتچی...
1 Comments:
Anonymous ناشناس said...
وقتی‌ اینا آدمو به گوه خوردن میندازن فرقی‌ نمیکنه که نظافتچی باشی‌ یا مهندس...