ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۹
آقا؟ میگم یه آماری بگیریم ببینیم کسی تو گودر مونده که رو این آیتم "معمولی بودن خیلی غمگینه" نوت نزده باشه؟
3 Comments:
Anonymous jessie said...
:))) are bia begirim man yekish :D

Anonymous ناشناس said...
بله منم دومیش..........

منم سومیش