ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۹
من اگه میخواستم "خداییش فردا این خونه رو تمیز کنیم" های شما کونیا رو باور کنم، همون وعده ی ظهور امام زمان اون جاکشا رو باور میکردم.
7 Comments:
Anonymous ماه پرست said...
عجب!!!

Anonymous ناشناس said...
خيلي کوني هستي

مادر جنده به مقدسات توهين نکن کير تو کونت

Anonymous ناشناس said...
هر چی بدبختی داریم از سر اون جفنگیات و مقدسات شما کثافت هاست. پس کير تو روحه هر چی مقدسات و کير تو کون مزدور تو ننه جنده

Anonymous ناشناس said...
Kir tou koune emam zaman. Albatte age hanouz zendast.

Anonymous ناشناس said...
خداییش فردا این خونه رو تمیز کنیم?

Anonymous jessie said...
Ha ha ha daghighan mano ham khuneyiam har ruz gharar mizarim farda khunaro tamiz konim dge dare be kapak zadan mirese ta yeki az ru bere :))

Anonymous ناشناس said...
اگه اون یه ذره کیرو نداشتی می خواستی چه گوهی بخوری
آشغال حرومزاده
کیرتو بکن تو دهن ننه پتیارت که تورو پس انداخته