ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، بهمن ۰۳، ۱۳۸۹
is there anybody out there?
لپتاپ پسرک رو که روشن کردم، یه دفه یاهو مسنجر و جی تاک و oovoo و دیگزبی و ICQ با هم پریدن بالا و کانکت شدن.
اوّلین بار بود دلم به تنهایی کسی اینجور میسوخت...
7 Comments:
Blogger آریا تهم said...
از نوشته هات واقعا لدت میبرم . لینک دادم بهت دوست من موفق باشی

Anonymous jessie said...
Akhey che bad :(

Anonymous خاطره said...
هه...پس به تنهایی من بوده

Anonymous نسرین said...
الهی بمیرم..پوریای 15ساله ی خواهرمرحومم،اون کنار مسنجرش نوشته
:i am alone!

Anonymous ناشناس said...
دوباره یادم افتاد که چقدر تنهام

دلت برا من هم بسوزه. چون لپ تاپ من هم همینه

Blogger Alir3z4 said...
بد بخت بيچاره، گدا گشنخ، خدا برگشته، تنها و Emoو اينا