ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۹
و آدم خلق شد
خدا وکيلی هستم شيش ساله از ملکوت، اينم کار دستيمه، آی لاو يو پی ام سی.
7 Comments:
Anonymous omid said...
ئه!
7 ساله نبود؟ ميگن تو هف روز ساخ همه چيو!

Anonymous .... said...
هوووم

:))

Anonymous .... said...
هوووم

:))

Anonymous .... said...
هوووم

:))

Anonymous razi said...
هفت و شش نداره
عالیه
:)))

Anonymous ناشناس said...
البرز.....
بیست و پنجم میای؟

Anonymous ناشناس said...
خدایی به خدا!! :))))