ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۸۹
برنامه ی روزانه
بيدار ميشم
گودرمو صفر ميکنم
لباس ميپوشم ميرم دانشگا
بر ميگردم
گودرمو صفر ميکنم
يه چرت ميخوابم
بيدار ميشم
گودرمو صفر ميکنم
مشق (اگه داشته باشم) مينويسم
گودرمو صفر ميکنم
ميريم بيرون يه چرخی ميزنيم شام ميخوريم برميگرديم
گودرمو صفر ميکنم
با بچه ها ميشينيم يه کم کس شر ميگيم
گودرمو صفر ميکنم
مسواک ميزنم
گودرمو صفر ميکنم
ميخوابم
وسط شب باز بيدار ميشم يه دور ديگه گودرمو صفر ميکنم
اينبار تا صبح ميخوابم.

پ.ن: تازه ميفهمم مادری که روزی هشت بار به بچه شير ميده، چی ميکشه بيچاره!
7 Comments:
Anonymous .... said...
نه ببخشید
بیس دو بهمن مبارک
ایضا بر مصری ها
اخه اون بدبختا هم ازین به بعد بیس دو بهمنو باس جشن بگیرند!!!

Anonymous .... said...
کامنت اولم پرید..گفتم بگم که گفته باشم

Anonymous ناشناس said...
کنتور کونتم صفر کن....

Anonymous ناشناس said...
تو كسرايي به جان خودم!

Anonymous ناشناس said...
چن تا ديگه از پستاتو خوندم به خودم بد و بيرا گفتم كه چرا جونمو قسم خوردم
كسرا نيستي ولي همون قد كس خلي
;)
كلن دوست داشتم نوشته هانو
با بعضياش خنديدم زياد

Anonymous mini said...
عادت کردیم به حرفات.به مغزت بگو زود زود تراوش کنه

Anonymous یاسمن said...
این اعتیاد رو خیلی ها دارن. من از وقتی رفتم کلاس نقاشی یه کم بهتر شدم.