ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۹
تو باغ مسعود اينا يه لاکپشت هس، که کلّاً نيس. ينی کسی اصولاً ازش خبر نداره. اين که کجاس، چيکار ميکنه، چی ميخوره و اينا. فقط ميدونيم چن سالی هس کنج ديوار باغو گرفته داره راه ميره همينجور. هر شيش هف ماه يه بار که ميرسه جلو در باغ، ميشه ديدش. بقيه ی اوقات لای اين علف ملفا گمه. بعد ما همه ش فک ميکنيم اين هيچوخ زندگيش تکراری نيس. هی اين مسيرو داره ميره ميره انقد آروم ميره که همينجور که تو مسیر ميرسه به هر جا، تماشا ميکنه سرشو تکون ميده ميگه "چه دنياييه ها! عجب... عجب..."
نميدونم خلاصه. ميگن لاکپشتا زياد عمر ميکنن...
5 Comments:
Anonymous ناشناس said...
indafe ke didsh bepors ke Janaty ro mishnase?!

arom bepors ke sekete nakone ha

Anonymous ناشناس said...
آقا اين عکس بغل بلاگت رو نمي خواي ببري تو يه سرور ديگه؟ چند وخته الان مي گه با عرض پوزش به اطلاع مي رساند فلان؟

Anonymous ناشناس said...
منم اومدم همينو بگم! اون نوشته بغل وبلاگت شايد هم مال قالبت باشه؟؟ هر چي هست رو اعصابه

Blogger Alborz said...
به سورس عکس دسترسی ندارم بچه ها. خودمم کفريم از قضيه. شرمنده. يه چن وخ تحمّل کنين، درست ميشه.

Blogger Alir3z4 said...

اصلا لاك پشت واسه چي زندگي ميكنه؟
نه غذا ميخوره
نه كس ميكنه
نه ساك ميزنه
اصلا هيچي...