ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۹
practical philosophy 40
خوبی همسفر تخمی اينه که وقتی باهاش ميری سفر، قدر خونه رو بيشتر ميدونی.
2 Comments:
Anonymous forough said...
=))))))))))

Anonymous .... said...
سفر بودی تازگیا؟همسفرت تخمی بود؟بمیرم الهی ننه