ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۹
practical philosophy 41
بدی سيگار ارزون کشيدن اينه که هرکی مياد يه دونه ازش ورميداره ميکشه ببينه چيه، آخرشم ميگه اه اه چقد کيری بود!

3 Comments:
Anonymous OMiD said...
خوبی سیگار ارزون کشیدن اینه که روت نمیشه جلو جمع از جیبت در بیاری ، هرکی میگه سیگار میگی همین یه نخه!

Blogger zohreh said...
هم چترشون رو میندازن و سیگار مفتی میکشن .. هم قر می زنن .. ملتی هستیم ها .. هه هه هه

Anonymous با تربیت said...
بی تربیت
:))