ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۰
من نميخوام به آينده ام ميل بزنم. خوب؟
نميخوام ده سال بعد بيس سال بعد بدونم ده سال پيش بيس سال پيش چی از زندگيم ميخواسته ام و چی شد. خوب؟
نميخوام يهو ببينم چقد با اونچه فکر ميکردم فرق کرده قضيه. خوب؟
بکشين بيرون انقد آدرس اين سايت کيريو ميل نکنين بهم.
9 Comments:
Anonymous راد said...
امام کون سیاه.چیه اولِ عید؛آب روغن قاطی کردی

Anonymous tt said...
مطمئن باش نمی میری اگر مثل یک مرتیکه بددهن بی جا و نالازم فحش هاو کلمه های رکیک نپرونی توو نوشته هات. نوشته هات رو دوست دارم اما خیلی بی جا فحش میدی اگر اینطور نبود منطقی تر به نظر می رسیدی. فحش دادن هم در جای خودش کاربرد بجایی می تونه داشته باشه، حالا سوای سلیقه ی شخصی اما وقتی اینطور هرجایی و نابجا به کار میره، وقتی حس طرف در جای لازمی بکارش برد دیگه خاصیت اصلیش رو نداره. گرچه همه ی این هایی که نوشتم فقط واسه دل خودم بود وگرنه برای تو چنین چیزهایی رو نوشتن آب در هاون کوفتن است. سعی می کنم تکرار نشه

Anonymous ناشناس said...
خوب میل نزن خوب، چرا همچین می کنی با خودت و دیگرون
چاره اش یک کلیکدیلیته دیگه
مردم رو چرا سانسور می کنی
دوست دارن برات بفرستن
تو هم دوست نداری بفرستی
اونقده ساده است زندگی
خونسرد بودن...مربای آلو بودن
دیدی؟؟؟

Anonymous ناشناس said...
E! kir ke doosdashti

Blogger forough said...
هوم؟؟

Anonymous ناشناس said...
میگم نمیشه یه کاری کنی این سایت تخمیت وقتی رو هر جاییش کلیک میکنیم یه نیو تب باز نکنه. گایید رسمن ما رو

Blogger Alborz said...
حاجی شما ببخش. ولی من اين فرمی دوست تر دارم.

Blogger Alir3z4 said...
كي تا 1 سال ديگه يه ايميل داره !!!!!!

Anonymous مبین said...
تو محکومی به شنیدن حرفات