ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۰
اتّفاق افتاده ها!
- چه مزه ايه؟ خوشمزس؟
- [قوطی رو ميکوبه تو سطل آشغال] مزه مامان بزرگمو ميده!
1 Comments:
کلهم نوشته هات خداست !