ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۰
چيکار کنم؟ بگوزم يا نه؟
يه اعلاميه چسبوندن به ديوار که
NO TALKING! SILENT READING AREA!
به فاصله ی سه وجب هم يه اعلاميه ی ديگه که
This is an English speaking campus.
خب اين ديسيپلينتون تو حلقم واقعاً!
7 Comments:
Anonymous ناشناس said...
بابا با کلاس. فهمیدیم خارج زندگی میکنی

Anonymous ناشناس said...
چیز با حال تر از دیسیپلین هم برای رفتن تو حلقت وجود داره عزیزم!؛

Anonymous ناشناس said...
حالا خواستی بگی اینگیلیسی بلدی؟ بابا با کمالات! دیسیپلین فهم! حلق دار!

Anonymous ناشناس said...
در بخش نظرات پست قبل در مورد کونت کامنت گذاشتیم ، این دفعه می ریم سراغ حلقت! انصافا دهن و حلقت هم بد چیزی نیستا! در واقع فوق العاده ست!2

Anonymous ناشناس said...
تو حلقم داری؟! رو نکرده بودی کلک! ترسیدی ما چیزی توش فرو کنیم؟!؛

Blogger Alir3z4 said...
اداره اي كه رفتم رو دري كه نوشته بودم Personal only، عاقبت اكثر مراجعه كننده ها بود

Anonymous ناشناس said...
shangool jan , in 2 ta hich monafati ba ham nadarand..mangool !

ey koon siah iman biavar !