ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
یکشنبه، اردیبهشت ۰۴، ۱۳۹۰
ابتدايی که بودم، چند روز اوّل سال، هر زنگ تفريح يکی از بچه های کلاسو نشون ميکردم زنگ که ميخورد پشت سرش ميرفتم که برسم به کلاس. اگه اين کارو نميکردم گم ميکردم کلاسو.
وقتی بعد از اين همه سال بعد چار ماه سر کلاس رفتن بازم بايد بيس دقيقه دنبال کلاسم بگردم، ياد همون زمونا ميفتم.
5 Comments:
Anonymous ناشناس said...
اتفاقا منم.منتها من ابتدایی این کارو نمیکردم.اما تو دانشگاه همیشه بادوستم اینکارو میکنیم.اسم اون همشاگردی سوژه شده رو هم میذاریم سگ ردیاب

:D

Blogger Sajad said...
man roo hoosho hafezat kheili bishtar az ina hesab mikardam,naomidemoon kardi kioon siah

"khastani"

Blogger Sheida said...
aghaa.. shoma malezi'ii ?

Blogger Alborz said...
بله بنده مالزيم.

Blogger Sheida said...
bebinimet khob ..
UPMi ?