ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۰
از آخرين باری که انقد خوشحال بودم که آهنگ شاد گذاشتم عین اين اسکلا رقصيدم، شيرين دوازده سيزده سال ميگذره.
امروز دوباره همونقد شاد بودم.
حال داد...
3 Comments:
Anonymous ناشناس said...
چه مرگت بود اونوقت؟

Anonymous ناشناس said...
خوش بحالت که بعد 12 سال خوشحال شدی اقلاً

Anonymous ناشناس said...
I hope you will be glad for rest of your life