ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۰
my friend says FML
شب خواب ديده داره جق ميزنه، آبش اومده تو خواب.
حالا صب پا شده خودشو ميزنه ميگه بين اين همه در و داف که ميشد خوابشونو ببينم، باس خواب جق ببينم آخه؟!!!
3 Comments:
Anonymous ناشناس said...
خیلی باحال بود

Anonymous ناشناس said...
چرا خودش رو میزنه؟شب که زیاد هست،آب هم که کم نمیاد...شبای دیگه جبران کنه خب!

Anonymous ناشناس said...
حقش بوده! کسی که پیش تو باشه و خودشو تخلیه نکنه ، بطوری که آبش تو خواب بیاد باید هم بجای در و داف خواب جق زدن ببینه!4