ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۰
ميری مستراح تا در ميای پشت سرت شيرجه ميزنه تو. بعدشم که مياد بيرون شروع ميکنه که اوه اوه چيکار کردی اون تو؟!!! پيف پيف...
خب ديوث ميخواستی هل و گلاب برينم؟!
5 Comments:
Anonymous فریدا said...
مگه این کنار ادوارد نورتون نداشتی ؟ کو پس؟

Anonymous ناشناس said...
من از اینکه بلافاصله بعد از کسی برم دستشوئی متنفرم

Anonymous ناشناس said...
kheir bebini
khili asabam goh mal bud
:*

Anonymous ناشناس said...
اون یه شکری خورد ولی شما یه عکس از معدت بگیر عزیز شاید سگی گربه ای یا زامبی ... چیزی داخلش مرده باشه

Anonymous ماريا said...
آخ دمت گرم، دلت شاد! چقد خندوندي منو، فك كنم تا شب همينكه به ياد حرفت بيفتم عين اين ديوونه ها همينطور بخندم!