ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، تیر ۱۰، ۱۳۹۰
ديدن يه آدم غمگین، بد ترين شکنجه اس واسه يه دلقک خسته...
2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
>:*<

Anonymous ناشناس said...
غمگین چو پاییزم از من بگذر