ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، تیر ۱۱، ۱۳۹۰
با اجازه ی ور ايز مای مسود
روزی خواهد رسيد که کامپيوتر ها را خاموش کنيم. برای هميشه...

از گوگل به مسود زنگ زدن که بيا گوگل پلاسو افتتاح کن. گف ما يه يا علی به گودر گفتيم، هيچ جام نميريم. گوشيو کوبيد رو ميز هزار تيکّه شد.
7 Comments:
کامنت به سقف مطالبات :

یه سوال
مردونه

تو چطور تحمل نداری کسی به رفیقت ، حالا هرکی که هست ، توهین کنه
اما به خودت اجازه می دی ( و این حق رو به خودت می دی ) که به رفیق یکی دیگه توهین کنی ؟

خواهشا ، البته اگه جوابی داری ، منظقی باشه ، وقت واسه فحش دادن هست :)

Blogger Alborz said...
اوّل اين که کی ديدی من اينجا به "کسی" توهين کنم؟
اگه ميخوای تيريپ آقای کمالی لبخندی معنی دار بزنی و بگی مقدّساتت رفيقتن بنا بر اين توهين بهشون توهين به رفيقته، بايد بگم هر وقت اومدم تو بلاگت بهشون توهين کردم، گوشمو بگير با لگد پرتم کن بيرون.
اگه احياناً به شخص خاصی توهين کردم بگو برم عذر خواهی کنم. کم نميشه ازم که!

آقاي كمالي :))
اون قدر آدم تيزي هستي كه دقيقا بفهمي منظورم چيه ..
توهين ، توهينه
اينجا و اونجا هم نداره ، خودتم اينو مي دوني

يه بار به علي اصغر توهين طردي
كس بود
واسه من هم موجود مقدسي نيست ،
برو ازش معذرت خواهي كن

Blogger Alborz said...
بتپ بابا :)))))))
سر علی اصغر حالا حالا ها از کس و کارش طلب دارم

این نظر توسط نویسنده حذف شده است.

شاید اون کسی که به دوستت توهین کرده هم از 7 جدش طلب داشته ، ها ؟ پس نمی تونی اعتراضی کنی