ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
سه‌شنبه، تیر ۱۴، ۱۳۹۰
عنسّگ سيگارو ترک نکرده که. خريدنشو ترک کرده.
6 Comments:
Anonymous منا said...
آقا مرسی
مرسی
مرسی

Anonymous منا said...
گفتم یه مرسی دیگه هم بگم
همینطوری که میخونمت

مرسی

ای جون بشی تو جوون

Anonymous ناشناس said...
شاید باورت نشه شاید باورت بشه شاید برات جالب باشه یا نه برای خودم که جالب بود 3 شب متوالی نشستم این وبلاگ 5 سالتو خوندم:دی

Anonymous ناشناس said...
hal mide

Blogger یارا said...
آقا درکش کن اون عنسگو، برای ترک یع دوره ای آدم آویزون میشه، اول عادت میکنه نخره از بقیه کش بره، بد کم کم از سر خجالت و شرم ***ده بازی اون رو هم ترک میکنه