ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
جمعه، تیر ۳۱، ۱۳۹۰
شب تنها بودم اين همخونه ايم نبود. اومدم بخوابم ديدم در داره از چارچوب ميلرزه! ديدم حتّی نا ندارم پا شم ببينم چيه. گفتم آقا جان اگه جنّی اگه روحی، من بهت اعتقاد ندارم. خودتو ضايع ميکنی. اگرم دزدی که گوزم نداريم ببری. خيالت راحت.
کونمو کردم بهش خوابيدم.
7 Comments:
Anonymous ناشناس said...
کار خطرناکی کردی که کونتو کردی بهش.حالا به روح و جن و دزد اعتقاد نداری. به قزوینی که داری؟ اصلا شاید دزده قزوینی بود؟ شایدم جنه. چی از این بهتر میخوان خب؟

Blogger mademoiselle b said...
:D
اون وقت اگه زلزله بود چي؟

Anonymous ناشناس said...
شاید هم یک جن قزوینی بوده باشه. بازم کار خطرناکی بوده

Anonymous ناشناس said...
پس چرا بقیه اش رو ننوشتی؟!؛

Anonymous forough said...
=)))))))))))))))))))))))

Anonymous ناشناس said...
هه هه حالا یه گوز می دادی طرف دست خالی نره.

Anonymous ناشناس said...
مطمئن باش طرف دست خالی نرفته. اگر تو بودی از کون البرز می گذشتی؟!؛