ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۰
خونه باشم با بابام و بچه ها
يه فوتبال دبش بده
دو کيلو تخمه آفتابگردونم داشته باشيم
هی داد بيداد کنيم فوتبال ببينيم
هی بابام ساکتمون کنه
آخر شبم ما باخته باشيم تيم بابام برده باشه
لبا همه سياه
زبونا همه ناسور
5 Comments:
Anonymous ناشناس said...
نه جون تو زبونه رو اعصابه
بيكار شدي به ما سر بزن
http://semiautomaticbird.wordpress.com

Anonymous سجاد said...
چقدر تند بود این !

Blogger dadash said...
حاججججیییییییییی!

Anonymous ناشناس said...
گاييديم انقد آرشيو خوندم! شرمنده يكم ديگه مي خوام با كيرم ماست بخورم مي ترسم دهني شه وگرنه بالاترين تشويق كائنات رو كه همون "كيرم دهنت" باشه نثار روان پاكت مي كردم

Anonymous لوسيفر said...
اي تو روحت كه دلت چه چيزايي مي خواد و ما رو ياد چه چيزايي ميندازي.