ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
دوشنبه، مرداد ۲۴، ۱۳۹۰
همه ی کيف و حال دريا يه طرف، اون قسمتش که برگشتی خونه و دراز کشيدی بخوابی و هنوز حس ميکنی موج رو پوستت داره ميره مياد يه طرف...
2 Comments:
Anonymous ناشناس said...
البرز جان چرا کم کاری؟
بنویس بابا....حتی از کونه سیاهت :))

Anonymous ناشناس said...
ras mige dgeeeeeeeeeeeeeeeeee alborzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
chera rafti hamash tu maghuleye hal
baba delam gereft
hey miaim inja das a pa deraz tar barmigardam:D