ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۰
miserable stalker
آيا بدبخت تر از کسی که آدمو تو اين سايت های اينويزيبل ياب چک ميکنه وجود داره؟

8 Comments:
Anonymous sara said...
az koja midooni kasi chek mikone ya na?

Anonymous ناشناس said...
شک نکن شک نکن

Anonymous ناشناس said...
موافقم ...ا

Anonymous ناشناس said...
شاید هم باید گفت: آيا زرنگ تر از کسی که آدمو تو اين سايت های اينويزيبل ياب چک ميکنه وجود داره؟

Anonymous ناشناس said...
خودت اونجا چیکار میکردی ؟ :))

Anonymous ناشناس said...
از وقتی این پست رو نوشتی من هی میام می خونم هی دلم واسه بدبختی خودم می سوزه!
واقعا بدبخت تر از این آدما کسی نیست.

Anonymous ناشناس said...
آره، اوني که اينويزيبله!‏

Anonymous ناشناس said...
آره تو دیگه