ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
چهارشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۰
مردیم! تلف شدیم از خوشی


از بين دو تا آدم که هر دوتاشون به يک اندازه خنگ، خسته کننده، زير آب زن، تنبل و از زير کار در رو، بی شعور و پر مدّعان، مخيّر به انتخاب شدم واسه همگروهی تو پروژه ی يکی از درسام.
خدايا... قربون بزرگيت برم... اين حال خوشو از ما نگير.


5 Comments:
Anonymous ناشناس said...
در اینگونه موارد باید به ویژگی های فرعی توجه کرد. هرکدوم که خوشگلتر ، خوش اندام تر و جذاب تر هستند بر دیگری ارجحند

Anonymous ناشناس said...
تقصیر خودته. اگر به استاد راهنما و مدیر گروه کون داده بودی اونا هم لج نمی کردن و اینجوری حالت گرفته نمی شد

Anonymous دوست said...
دوست
ببین بعضی ها هستن مثل اهنربا کسخل ها رو به خودشون جذب میکنن. اینجوریه خلاصه

Blogger Karameh G said...
عوضش بعد از این پروژه تحمل هر نوع موجود خنگ، خسته کننده، زير آب زن، تنبل و از زير کار در رو، بی شعور و پر مدّعا
آسون می شه

Anonymous تقی said...
از کجا معلوم اونا همچین فکری نمی کنن؟