ديفـال مستـراح
And God has the ability to cum over anything and anyone
پنجشنبه، مهر ۰۷، ۱۳۹۰

بچّه که بوديم هر وقت امتحانمونو گه ميزديم، دلمونو خوش ميکرديم به این که اينشتين هم تو بچّگيش از مدرسه اخراج شده بود و بهش ميگفتن خنگ و اينا.
سی سالم داره ميشه، هنوزم وقتی امتحانمو گه ميزنم ياد بچّگی اينشتين ميفتم.

5 Comments:
Anonymous ناشناس said...
:[

Anonymous ناشناس said...
agha in dastan mozakhrafie dar hadde nameye charlie chaplin, vagheyat nadare.

Anonymous ناشناس said...
آقای نویسنده ی دیفال مستراح چنان چه در ایران زندگی نمی کنید و ساکن اروپا هستید باعث خوشحالی من خواهد شد اگر بتوانم شما را ملاقات کنم

Anonymous ناشناس said...
kiret dahane anishtan baba anishtan asbe kudum 2roshkas? khodeto eshghe... alborz in yaru miad tu studio??? poste ghablio migam(i mean i say not migaam and it means i fuck)studio??? ostad? shib?... mishe va koni? (matlabo ha yevakh jesarat nashe be kune siahet) konservatuarin? khafanin? otrishin? felanin? besarin? chi hastin? va kon bizahmat (matlabo)

Anonymous Alborz said...
بی نام جان اروپا نيستم متأسّفانه.
نيمه اتوماتيک نه بابا از اين خفن بازيا نيس قضيه. استوديوی طرّاحی و ايناس. رشته ی معماری.